Havbruk skal bli best på dyrevelferd


Publisert 21.03.2018 av Are Kvistad Sjømat Norge  Havbruk  Miljø og Helse  

Sjømat Norge skal utarbeide felles rutiner for beste praksis for dyrevelferd i havbruksnæringen innen 2021. I tillegg etableres forumet AquaWelfare som skal være en pådriver i arbeidet med dyrevelferd i havbruksnæringen.

– Havbruk er i dag den største husdyrproduksjonen i Norge, og det er en selvfølge at vi setter oss i førersetet i arbeidet med dyrevelferd, sier Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge.

Selv om det allerede, og i lang tid har blitt arbeidet mye med velferd i havbruksnæringen, er tiden moden for å øke fokuset og oppmerksomheten rundt velferd i alle aktuelle deler av produksjonen.

Bredt forum
AquaWelfare skal samle deltakere blant annet fra havbruksselskapene, leverandørindustrien og fra forsknings- og undervisningsmiljø med kompetanse på dyrevelferd. I tillegg vil det være av stor betydning å få med dyrevernorganisasjonene. Forumet skal gjennom sin aktivitet øke forståelsen for betydningen av god dyrevelferd.

Kontrollsystem
Det konkrete målet er å få på plass et system for egenkontroll basert på beste praksis for dyrevelferd. Ordningen må kunne benyttes i den daglige driften i alle deler av produksjonen, på havbruksanlegg, under transport og i slakterier for å passe på at dyrevelferden blir ivaretatt på beste måte. Dette arbeidet gjøres uten kobling til utviklingen av det offentlige tilsynet på området.

God dyrevelferd i havbruk betyr at fisken beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Dette er et selvstendig hensyn nedfelt i dyrevelferdsloven.

– Vi mener god dyrevelferd er et av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon, understreker Ystmark.

Sjømat Norge vil organisere arbeidet etter en handlingsplan med årlige milepæler:

  • 2018: Planlegge delprosjekter og involvering av institusjoner, selskaper og bidragsytere.
  • 2019: Gjennomføre piloter for registrering av velferdsstatus. Kartlegging av velferd i representativt utvalg av selskapene. Utvikling av ulike rutiner og systemer.
  • 2020: Justering, videreføring og oppskalering av kartlegging.
    halvår: Evaluere pilotene gjennomført i 2019.
    2. halvår: Ferdigstille ulike deler av prinsippene for et internkontrollsystem på dyrevelferd i havbruksnæringen.
  • 2021: Etablere et internkontrollsystem for dyrevelferd i de enkelte havbruksselskap

Les også:
Faktaark om dyrevelferd

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ikke bare sjømat, nå også sjøfart

Vant med fiskeburger

Høye priser for vekst er uheldig

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

Arbeidet med nytt kvotesystem er i gang

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

Rederiseminar for medlemmer

Slik får en flere til å velge matfag